Privacyverklaring

Als ondernemers zijn wij sinds de invoering van de AVG verplicht om te voldoen aan de privacywetgeving in Nederland. Uiteraard willen wij met uiterste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en deze beschermen. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

Beheerder van de persoonsgegevens

Deze website van Lammers&Lammers (Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg, KvK-nummer: 53338278) is de beheerder van de persoonsgegevens die de klant aan ons verstrekt. Dit betekent dat wij daarmee de beheerder zijn van jouw persoonsgegevens. Wij nemen hierbij de verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij verzekeren daarmee dat wij voldoen aan het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Lammers&Lammers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Lammers&Lammers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lammersenlammers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

Lammers&Lammers verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lammers&Lammers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lammers&Lammers) tussen zit. Lammers&Lammers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: geen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lammers&Lammers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 12 maanden > Verwerken van uw bestelling en eventuele garantie personalia > 12 maanden > Verwerken van je bestelling en eventuele garantie Adres > 12 maanden > Verwerken van je bestelling en eventuele garantie

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Lammers&Lammers verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Lammers&Lammers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Maken wij gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken?

Lammers&Lammers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lammers&Lammers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lammersenlammers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Lammers&Lammers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hopen je op deze manier voldoende op de hoogte te hebben gesteld van ons privacy beleid. Mocht je enigszins nog vragen hebben over bovengenoemde informatie, dan mag je altijd contact met ons opnemen. Lammers&Lammers neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je andere vragen hebt, neem dan contact op via info@lammersenlammers.nl.

Laatste wijziging doorgevoerd: 20 februari 2021